Astra

CGP, tiskovine

Izdelava celostne grafične podobe podjetja in novoletnega programa.