Geoplin

Letna poročila

Kreativna zasnova grafične podobe letnih poročil je slonela na povezavi energij narave – voda, zrak, zemlja, sonce) s človeško energijo in aktivnostmi v tem okolju (letenje, kajak v vodi, plezanje v gore, …). Vodilo je čisto okolje.
V nadaljevanju je bil predstavljen plin kot čista energija, ki jo uporabljajo Geoplinovi poslovni partnerji v svoji dejavnosti in v umetniških fotografijah predstavljena energija v naravnem okolju in materialih: voda, les, zemlja, zrak, železo.
V enem od letnih poročil je bil Geoplin predstavljen kot družbeno odgovorno podjetje, ki vlaga v vrhunski šport: opremljen s portreti športnikov, ki so osvojili olimpijska odličja.
V zadnjem obdobju se poigravamo z grafičnim izrisom molekule metana v raznih rastrih oziroma grafičnih vzorcih. Vse je podpisano s korporativnim sloganom» Geoplin, čista energija « v zadnjih letih pa slogan » Geoplin, energiji blizu.«
V zadnjih letih smo vsebino letnih poročil iz tiskane obliko prenesli na UBS kartico oziroma na NFC čip v poslovni vizitki.