Geoplin

Razstave

V poslovni zgradbi Geoplina in prostorih se izmenjujejo razstave z prikazom vsebin in fotografij iz letnih poročil.