Kirurški sanatorij Rožna Dolina

Izdelava celostne grafične podobe.