Prešernov sklad

CGP

Oblikovanje celostna grafična podoba sklada, priznanj, biltenov, vabil..