Škrabčeva domačija

CGP

Grafično oblikovanje znaka domačije uporabi stilizirano risbo petelina kot simbola domačije in napis Škrabčeva domačija. Oblikovane so vse tiskovine, prospekti, vabila, plakati, programi za prireditve v skednju domačije. Notranja grafična oprema skednja.