Univerza v Ljubljani

CGP

Izdelava celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani je sestavljena iz znaka – izrisa konture zgradbe Univerze, ki predstavlja tradicijo, in napisa Univerza v Ljubljani v slovenščini in latinščini. Celostna grafična podoba vključuje tudi velik del njenih članic, ki uporabljajo znak Univerze. Vključuje vse poslovne tiskovine, dopisni papir, kuverte, poslovne vizitke, mape, vabila, priznanja, diplome, prospekte, vodnike za študente, jubilejne zbornike, … ter sistem usmerjenega označevanja stavb univerze in njenih članic. Izdelana je tudi grafična podoba indeksa za študente.