Zavod z varstvo kulturne dediščine Slovenije

CGP

Celostna grafična podoba – logotip Zavoda, vključno z vsemi tiskovinami, dopisnim papirjem, kuverto, poslovno vizitko, vabili in označevalnimi tablami.