Mestna Občina Ljubljana

CGP

Izdelava celostne grafične podobe MOL in kabinet župana in njenih enot. Za Zavod za turizem, plakete in medalje za »Znak ljubljanske kakovosti » za restavracije, trgovine.