Kartica Zdravstvenega zavarovanja

CGP

Za Zavod za zdravstveno zavarovanje sta bili izdelani grafični podobi zdravstvene kartice za zavarovance in profesionalne kartice za zdravnike, skupaj z vsemi aplikacijami: plakati, informacijsko grafiko na terminalih in tiskanimi gradivi. Grafično oblikovanje kartice zdravstvenega zavarovanja za zavarovance sloni na Durrerjevem motivu (družina), za profesionalno kartico pa na portretu Hipokrata – kot simbol Hipokratove prisege za zdravstvene delavce. Pripravljen in izveden je bil tudi komunikacijski program uvajanja kartice zdravstvenega zavarovanja, skupaj z medijskim priročnikom in stiki z javnostjo.