Univerza v Ljubljani

Izdelava celostne grafične podobe z vsemi tiskovinami, označevalni sistem, index, bilteni ..